Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu

Świadczenie rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc m.in. bezrobotni, studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest to świadczenie, którego adresatem są osoby wychowujące dzieci, które nie mogą uzyskać prawa do zasiłków związanych z urodzeniem i wychowywaniem dziecka w pierwszym okresie jego życia- ze względu m.in. na to, że są bezrobotne, czy studiują.

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka - w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10. roku życia
 3. rodzinie zastępczej - z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej- w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10. roku życia;
 4. osobie, która przysposobiła dziecko - w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10. roku życia

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 1. 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
 2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie
 3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie
 4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
 5. 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 1. porodu ( matce albo ojcu)
 2. objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10. roku życia- opiekunowi faktycznemu i rodzinie zastępczej
 3. przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10. roku życia

 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego- zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie. Jeżeli świadczenie rodzicielskie przysługuje za niepełny miesiąc, ustala się je, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

 W przypadku urodzenia dziecka w kresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 1. co najmniej jeden z rodziców dziecka, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami kodeksu pracy
 2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej
 3. jeden z rodziców dziecka nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem już jest ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego ( urlop wychowawczy), świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna
 5. osobom, którym przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego

 

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny